Priporočila raziskave o pisarniških stolih

Študija Gadgeja je bila edina primerna publikacija, ki je vključevala povezanost stola z bolečinmi v hrbtu.  Vzorec študije je bil zelo majhen in vrste rezultatov prav tako, a so jasno in jedrnato dokazovale dandanašnji problem pisarniških stolov. Hitrost tipkanja in napake, niso bile pomembne za vse sedeče delavce. Predpostavka je, da je ergonomska intervencija povezana s produktivnostjo. Vendar ta predpostavka ni našela podpornih dokazov za pozitivno povečanje produktivnosti.  Študije o stroškovnih vidikih intervencije niso poročale.

Imagem relacionada

Učinkovitost stolov

Čeprav je vseh pet študij izvedlo nadaljnje ocene simptomov, je bilo najdaljše obdobje spremljanja le eno leto. To kaže na vrzel v prikazu ali ima učinkovitost intervencije v pisarniškem stolu dolgoročne koristi, zlasti glede mišično-skeletnih simptomov, pa tudi na ponovitev simptomov in posledično na stroške oskrbe. Kroničnost pri mišično-skeletnih bolečinah povezanih z delom, so multi-faktorična, profil tveganja pa se nanaša na psihosocialne dejavnike, ki prevladujejo v praksi. Verjamemo, da je treba v prihodnje opraviti študije, ki bodo obravnavale dolgoročne učinke, tako, da bodo upoštevale te dejavnike, ki smo jih zgoraj našteli. Pisarniški stoli pa so glede na to raziskavo bili ključnega pomena pri spremembi počutja delavcev.

Kakovost stolov

Učinek pristranskosti  in verodostojnost dokazov svari pred odločilnimi priporočili, ki se nanašajo na uporabo pisarniškega stola. Ključne metodološke pomanjkljivosti, ki so povzročile pristranskost, so bile: odsotne, nejasne, naključne in prikrita dodelitev. To lahko uvaja izbirno pristranskost, ki lahko povzroči višjo povezanost (razmerje verjetnosti) med izpostavljenostjo in subjektom. Zaradi pojavljanja pristranskosti pri izbiri tudi ni mogoče povezati rezultatov s splošno populacijo. Nadaljnje metodološko vprašanje se je pojavilo v tem ali  sta dva dokumenta uporabljala isto celotno populacijo in ali sta poročala o dveh različnih podskupinah (na podlagi dveh regij bolečine). Zato smo te podskupine obravnavali kot dve študiji, pri čemer predpostavljamo, da so območja bolečine neodvisni dogodki. Avtorji recenziranih člankov na vseh področjih niso omenili, kako so bili obvladujoči dejavniki, kot je ženski spol nadzorovani. Prihodnje raziskave bi morale obravnavati te metodološke pomanjkljivosti, da bi izboljšale veljavnost ugotovitev in s tem povečale kakovost dokazov, ki podpirajo naše sklepanje. Pisarniški stoli, ki so bili uporabljeni v raziskavi so bili istega modela in velikosti ter barve. Na to homogenost pri izbiti pisarniških stolov so se raziskovalci odločili iz razloga da bi lahko bolj verodostojno ovrednotili in ocenili rezultate.

Priporočila raziskave o pisarniških stolih

Klinične posledice – zdravniki lahko previdno podpirajo ali zagovarjajo zagotavljanje prilagodljivih stolov na delovnem mestu in nudijo ustrezno usposabljanje za prilagajanje in upravljanje drže med sedenjem.Vsak zdravnik lahko svetuje in predpiše kakšen pisarniški stol bi bil najprimernejši, saj ga tudi sam uporablja.

Posledice za raziskave – potrebne so nadaljnje nujne raziskave, da se razjasni odnos med okolijskimi značilnostmi (kot so pisarniški stoli), slabim držo in simptomi, saj se ta razmerja trenutno sklepajo. Poleg tega so potrebne posebne raziskave učinkovitosti, da se potrdijo pregledane študije.

Izboljšanje raziskave:

  • Jasno opredeljene intervencije;
  • Izidi, ki vključujejo simptome in uspešnost;
  • Stroškovno učinkovitost je treba meriti, tako da se omogoči interpretacija koristi za zdravje v luči intervencijskih stroškov;
  • Dolgotrajnejše spremljanje učinkov po obdobju opazovanja / pozornosti;
  • Robustna metodologija (zlasti prikrita dodelitev in randomizacija);
  • Druge populacije, vključno s poklicnimi skupinami v sektorju informacijske tehnologije in klicnih centrov, mladostniki in otroci, ki morajo tudi sedeti daljše obdobje.

Zaključek

Ugotovitve tega pregleda kažejo na dosleden trend podpore vlogi intervencije stola za izboljšanje mišično-skeletnih simptomov med delavci, ki morajo sedeti daljše obdobje. Majhno število študij in zmerno tveganje pristranskosti vpliva na razlago in trdnost dokazov. Lahko naredimo previdna priporočila, ki se nanašajo na učinek intervencije s pisarniškim stolom – še posebej, da pisarniški stoli z ustreznim usposabljanjem najbolj učinkujejo oziroma obetajo. Ugotovili smo vrzeli, ki kažejo, da je učinkovitost intervencije v stolu dolgoročna korist, zlasti glede mišično-skeletnih simptomov ter ponovitve simptomov in posledičnih stroškov oskrbe. Zato je vsaka investicija v nakup novega stola nujno potrebna za nadaljevanje našega dobrega počutja in zdravja med sedenjem na našem delovnem mestu in doma. S dobro oblikovanimi pisarniškimi stoli do dobrega počutja bi moral biti moto vsakega delavca, ki preživi 1/3 svojega življenja v njem.